sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Phạm Văn Mạnh
Giám Đốc
0918 430 900 - 01646 034 621

MUA BÁN VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ cao su
Chén hứng mủ cao su
chén nhựa
chén nhựa
chén nhựa
chén nhựa
Kieng kín
Kieng kín
Máng xốp che mưa 60cm x 6cm
Máng xốp che mưa 60cm x 6cm
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Thùng nhựa đựng mủ 18L - 20L có nắp đậy
Thùng nhựa đựng mủ 18L - 20L có nắp đậy
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Thùng nhựa 20 lít có nắp
Thùng nhựa 20 lít có nắp
Máng che mưa hình chữ C
Máng che mưa hình chữ C
Mái che tô 25cm*35cm
Mái che tô 25cm*35cm
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Máng EVA  40 :20*2mm*100
Máng EVA 40 :20*2mm*100
Máng eva 40: hình chữ C
Máng eva 40: hình chữ C
Máng eva 40:tử 10-20*70-100*2mm
Máng eva 40:tử 10-20*70-100*2mm
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nN...
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nN...
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Chén 0.75-1.0 lít
Chén 0.75-1.0 lít
Ridomil Gold
Ridomil Gold
Mỡ bò bôi miệng cạo cao
Mỡ bò bôi miệng cạo cao
Sút rửa chén cao su
Sút rửa chén cao su
Phèn chua đánh đông mủ
Phèn chua đánh đông mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Kiềng Đỡ Chén
Kiềng Đỡ Chén
Máy dập 50 tấn
Máy dập 50 tấn
Kiềng tai
Kiềng tai
Máng che mưa - che tô
Máng che mưa - che tô
Mút tấm
Mút tấm
Máy thổi nhựa PE
Máy thổi nhựa PE
Thùng trút mủ, đựng mủ làm bằng nhôm
Thùng trút mủ, đựng mủ làm bằng nhôm
Thùng có tai móc
Thùng có tai móc
Kieng hở
Kieng hở

Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm

Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm