sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Phạm Văn Mạnh
Giám Đốc
0918 430 900 - 0346 034 621

MUA BÁN VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

Mỡ vaseline việt nam - đóng phuy
Mỡ vaseline việt nam - đóng phuy
Máy cạo mủ cao su
Máy cạo mủ cao su
Máy cạo mủ cao su
Máy cạo mủ cao su
Máy cạo mủ cao su
Máy cạo mủ cao su
Tấm xốp
Tấm xốp
Máng xốp (EVA)
Máng xốp (EVA)
PE cuộn màu trắng
PE cuộn màu trắng
PE cuộn màu trắng
PE cuộn màu trắng
PE cuộn màu trắng
PE cuộn màu trắng
Máng PE cắt sẵn
Máng PE cắt sẵn
PE cuộn màu đen
PE cuộn màu đen
Máng và mái che mưa
Máng và mái che mưa
Máng và mái che mưa
Máng và mái che mưa
Máng và mái che mưa
Máng và mái che mưa
Váy che mưa
Váy che mưa
Kỹ thuật mới che mưa miệng cao
Kỹ thuật mới che mưa miN...
Phèn chua đánh đông mủ
Phèn chua đánh đông mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Chén Hứng Mủ
Kiềng Đỡ Chén
Kiềng Đỡ Chén
Máy thổi nhựa PE
Máy thổi nhựa PE
Thùng trút mủ, đựng mủ làm bằng nhôm
Thùng trút mủ, đựng mủ làm bằng nhôm
Thùng có tai móc
Thùng có tai móc
Giấy xốp tái sinh
Giấy xốp tái sinh
Bộ cạo mủ áp khí Ethylene
Bộ cạo mủ áp khí Ethylene
Bình khí Ethylene
Bình khí Ethylene
Túi khí + chóp và máng hứng mủ
Túi khí + chóp và máng hứng mủ
Các loại hóa chất liên quan đến cao su
Các loại hóa chất liên quan đến cao su
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ
Chén hứng mủ cao su
Chén hứng mủ cao su
chén nhựa
chén nhựa
chén nhựa
chén nhựa
Kieng kín
Kieng kín
Thùng nhựa đựng mủ 18L - 20L có nắp đậy
Thùng nhựa đựng mủ 18L - 20L có nắp đậy
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Chén sành ép khô (01lit) nặng 500gram
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Sọt đựng mủ đông
Thùng nhựa 20 lít có nắp
Thùng nhựa 20 lít có nắp
Máng che mưa hình chữ C
Máng che mưa hình chữ C
Mái che tô 25cm*35cm
Mái che tô 25cm*35cm
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nN...
Thùng nhựa đụng mủ có nắp
Thùng nhựa đụng mủ có nN...
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Máng xốp :10:12 *70:80:90:100 dày 2.2mm
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Máng xốp che mưa, nhiều màu,nhiều kích cỡ
Chén 0.75-1.0 lít
Chén 0.75-1.0 lít

Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm

Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm
Mua Bán Mủ Cao Su Thành Phẩm